Bibelvalg
Gamle Testamentet
Nytt Testament
Norsk Bibel 1930

Salmenes 11

1

Til sangmesteren; av David. Til Herren tar jeg min tilflukt; hvorledes kan I da si til min sjel: Fly til eders fjell som en fugl?

2

For se, de ugudelige spenner buen, de legger sin pil på strengen for å skyte i mørket på de opriktige av hjertet.

3

Når grunnvollene nedbrytes, hvad makter da den rettferdige?

4

Herren er i sitt hellige tempel, Herrens trone er i himmelen, hans øine skuer, hans blikk prøver menneskenes barn.

5

Herren prøver den rettferdige; men den ugudelige og den som elsker vold, hater hans sjel.

6

Han lar snarer regne ned over de ugudelige; ild og svovel og glødende vind er deres begers del.

7

For Herren er rettferdig, elsker rettferdighet; på den opriktige ser hans åsyn.

Norwegian Bible 1930
Public Domain: 1930