Salmenes 100

1

En salme til lovprisning. Rop med fryd for Herren, all jorden!

2

Tjen Herren med glede, kom frem for hans åsyn med jubel!

3

Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før.

4

Gå inn i hans porter med pris, i hans forgårder med lov, pris ham, lov hans navn!

5

For Herren er god; hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.