Jobs 25

1

Da tok Bildad fra Suah til orde og sa:

2

Hos ham er herskermakt og redsel; han skaper fred i sine høie himler.

3

Er det tall på hans skarer? Og hvem overstråles ikke av hans lys?

4

Hvorledes skulde da et menneske være rettferdig for Gud eller en som er født av en kvinne, være ren?

5

Selv månen skinner ikke klart, og stjernene er ikke rene i hans øine,

6

hvor meget mindre da mennesket, den makk, menneskebarnet, det kryp som det er.