Jobs 16

1

Da tok Job til orde og sa:

2

Jeg har hørt meget som dette; I er plagsomme trøstere alle sammen.

3

Blir det aldri ende på de vindige ord? Eller hvad egger dig til å svare?

4

Også jeg kunde tale som I; om I var i mitt sted, kunde jeg sette ord sammen mot eder, og jeg kunde ryste på hodet over eder;

5

jeg kunde styrke eder med min munn, og mine lebers medynk kunde stille eders smerte.

6

Om jeg taler, stilles ikke min smerte, og lar jeg det være, hvad lindring får jeg da?

7

Ja, nu har han trettet mig ut; du har ødelagt hele mitt hus.

8

Og du grep mig fatt - det blev et vidne mot mig; min magerhet stod op imot mig, like i mitt åsyn vidnet den mot mig.

9

Hans vrede sønderrev mig og forfulgte mig; han skar tenner imot mig; som min motstander hvesset han sine øine mot mig.

10

De spilet op sin munn mot mig, med hån slo de mine kinnben; alle slo de sig sammen mot mig.

11

Gud gir mig i urettferdige folks vold og styrter mig i ugudelige menneskers hender.

12

Jeg levde i ro; da sønderbrøt han mig, han grep mig i nakken og sønderknuste mig, han satte mig op til skive for sig.

13

Hans skyttere kringsatte mig, han kløvde mine nyrer uten barmhjertighet; han øste ut min galle på jorden.

14

Han rev i mig rift på rift; han stormet mot mig som en kjempe.

15

Jeg har sydd sekk om min hud og stukket mitt horn i støvet;

16

mitt ansikt er rødt av gråt, og over mine øielokk ligger det dødsskygge.

17

Og dog er det ingen urett i mine hender, og min bønn er ren.

18

Å jord, dekk ikke mitt blod, og måtte det ikke være noget sted hvor mitt skrik stanser!

19

Selv nu har jeg mitt vidne i himmelen og i det høie en som kan stadfeste mine ord.

20

Stadig spotter mine venner mig; mot Gud skuer gråtende mitt øie,

21

at han må la mannen få rett i hans strid med Gud og menneskebarnet rett mot hans næste;

22

for få år vil det gå før jeg vandrer den vei som jeg ikke vender tilbake.