Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Jozuės 16

1

Juozapo sūnų burtų keliu gautos žemės prasidėjo nuo Jordano ties Jerichu; jų siena ėjo Jericho šaltinių link, rytuose toliau į dykumą, pakilo iš Jericho į kalnus, į Betelį;

2

iš Betelio į Lūzą iki archų miesto Ataroto,

3

leidosi į vakarus ir pasiekė jafletų sieną prie Žemutinio Bet Horono; iš čisa iki Gezero ir pasiekė jūrą.

4

Juozapo sūnūs Manasas ir Efraimas paveldėjo šitas žemes.

5

Efraimo giminės ribos buvo tokios: jų paveldėjimo siena rytuose buvo Atrot Adaras iki Aukštutinio Bet Horono;

6

iš ten ji ėjo į vakarus; Michmetatas paliko šiaurėje; toliau siena pasisuko į rytus, į Taanat Šiloją; iš ten, jo rytų pusėje, į Janoachą;

7

iš Janoacho į Atarotą bei Naaratą, pasiekė Jerichą ir iš čia į Jordaną.

8

Iš Tapuacho siena ėjo į vakarus, Kanos slėnį, ir toliau pasiekė jūrą. Tai buvo Efraimo giminės atskirų šeimų paveldėjimas.

9

Be to, dar joms priklausė miestų su jų kaimais Manaso giminės žemėse.

10

Tačiau jie neįstengė išvaryti kanaaniečių, gyvenusių Gezeryje; jie liko gyventi Efraimo žemėse iki šios dienos, mokėdami jiems duoklę.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info