Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Skaičių 17

1

Viešpats kalbėjo Mozei:

2

‘‘Sakyk izraelitams, kad kiekviena giminė duotų lazdą; iš visų jų kunigaikščių pagal jų giminę dvylika lazdų. Užrašyk kiekvieno vardą ant jo lazdos.

3

Ant Levio lazdos užrašyk Aarono vardą. Nuo giminės kunigaikščio bus po vieną lazdą.

4

Jas sudėk Susitikimo palapinėje ties liudijimu, kur jums apsireiškiu.

5

Kurį iš jų išsirinksiu, to lazda pražys, taip padarysiu galą izraelitų murmėjimui, kuriuo jie prieš judu murma’‘.

6

Mozė pranešė tai izraelitams. Kiekvienos giminės kunigaikštis davė lazdą. Buvo dvylika lazdų, tarp jų ir Aarono lazda.

7

Mozė jas padėjo Viešpaties akivaizdoje Liudijimo palapinėje.

8

Mozė, įėjęs kitą dieną, rado žaliuojančią Aarono, Levio giminės, lazdą. Pumpurai išsiskleidė žiedais, sužaliavo lapeliais ir subrandino migdolus.

9

Mozė išnešė visas lazdas iš šventyklos prie izraelitų. Jie apžiūrėjo jas ir kiekvienas atsiėmė savo lazdą.

10

Tuomet Viešpats tarė Mozei: ‘‘Įnešk atgal Aarono lazdą prie liudijimo, kad ji būtų ženklas maištaujantiems, kad pasibaigtų jų murmėjimas prieš mane, ir jie nemirtų’‘.

11

Mozė padarė, kaip Viešpats įsakė.

12

Izraelitai sakė Mozei: ‘‘Štai mes mirštame, mes visi žūvame.

13

Kas tik artinasi prie Viešpaties palapinės, tas miršta. Argi visi būsime sunaikinti?’‘

Lithuanian Bible
Public Domain: No info