A A A A A
Lietuvos Biblija

Skaičių 11

  Antraisiais metais, izraelitams išėjus iš Egipto, antro mėnesio pirmą dieną Viešpats kalbėjo Mozei Sinajaus dykumoje Susitikimo palapinėje:

2

  ‘‘Suskaičiuokite visus izraelitų vyrus pagal jų kilmę ir šeimas,

3

  visus dvidešimties metų ir vyresnius vyrus, tinkamus karui. Tu ir Aaronas suskaičiuokite juos pagal jų būrius.

4

  Jums padės kiekvienos giminės vyresnieji.

5

  Jų vardai: iš Rubeno­Šedeūro sūnus Elicūras,

6

  iš Simeono­Cūrišadajo sūnus Šelumielis,

7

  iš Judo­Aminadabo sūnus Naasonas,

8

  iš Isacharo­Cuaro sūnus Netanelis,

9

  iš Zabulono­Helono sūnus Eliabas,

10

  iš Juozapo sūnų: iš Efraimo­Amihudo sūnus Elišama ir iš Manaso­ Pedacūro sūnus Gamelielis,

11

  iš Benjamino­Gideonio sūnus Abidanas,

12

  iš Dano­Amišadajo sūnus Ahiezeras,

13

  iš Ašero­Ochrano sūnus Pagielis,

14

  iš Gado­Deuelio sūnus Eljasafas,

15

  iš Neftalio­Enano sūnus Ahyra’‘.

16

  Šitie yra tautos išrinktieji, atskirų giminių kunigaikščiai ir Izraelio tūkstančių vadai.

17

  Mozė ir Aaronas su šiais išvardintais vyrais

18

  antrojo mėnesio pirmą dieną surinko vyrus pagal jų gimines ir šeimas, visus turėjusius dvidešimt metų ir vyresnius,

19

  kaip Viešpats buvo įsakęs Mozei, ir suskaičiavo juos Sinajaus dykumoje.

20

  Izraelio pirmagimio Rubeno giminės vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas

21

  buvo suskaičiuota keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai.

22

  Iš Simeono sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas

23

  buvo suskaičiuota penkiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai.

24

  Iš Gado sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas

25

  buvo suskaičiuota keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt.

26

  Iš Judo sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas

27

  buvo suskaičiuota septyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai.

28

  Iš Isacharo sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas

29

  buvo suskaičiuota penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai.

30

  Iš Zabulono sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas

31

  buvo suskaičiuota penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai.

32

  Iš Juozapo giminės, Efraimo sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas

33

  buvo suskaičiuota keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai.

34

  Iš Manaso sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas

35

  buvo suskaičiuota trisdešimt du tūkstančiai du šimtai.

36

  Iš Benjamino sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas

37

  buvo suskaičiuota trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai.

38

  Iš Dano sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas

39

  buvo suskaičiuota šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai.

40

  Iš Ašero sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas

41

  buvo suskaičiuota keturiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai.

42

  Iš Neftalio sūnų vyrų, dvidešimties metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą, pagal jų kilmę ir šeimas

43

  buvo suskaičiuota penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai.

44

  Tai vyrai, kuriuos suskaičiavo Mozė, Aaronas ir dvylika Izraelio vyresniųjų, kiekvieną pagal jų kilmę, giminę ir šeimas,

45

  dvidešimties metų ir vyresni, tinkantys eiti į karą.

46

  Iš viso jų buvo suskaičiuota šeši šimtai trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt.

47

  Nebuvo priskaičiuoti tik levitai,

48

  nes Viešpats kalbėjo Mozei:

49

  ‘‘Levio giminės vyrų neskaičiuok kartu su Izraelio sūnumis,

50

  bet paskirk juos šventai tarnystei prie Susitikimo palapinės. Jie nešios palapinę ir visus jos daiktus ir tarnaus prie jos bei gyvens aplink palapinę.

51

  Keliantis į kitą vietą, levitai išardys palapinę, o sustojus­vėl išties ją. Jei kas pašalinis prisiartintų prie jos, bus baudžiamas mirtimi.

52

  Izraelitai statys savo palapines kiekvienas savoje stovykloje bei jiems paskirtoje vietoje,

53

  o levitai statys savo palapines aplink Susitikimo palapinę, kad Izraelio vaikai neiššauktų mano rūstybės. Levitai eis sargybą prie Susitikimo palapinės’‘.

54

  Izraelitai padarė visa, ką Viešpats buvo įsakęs Mozei.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info