Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Zacharijo 5

1

Aš pakėliau akis ir regėjau skrendantį raštų ritinį.

2

Angelas klausė: ‘‘Ką matai?’‘ Aš atsakiau: ‘‘Matau skrendantį ritinį dvidešimties uolekčių ilgio ir dešimties pločio’‘.

3

Angelas aiškino: ‘‘Tai prakeikimas, einantis per visą žemę. Kiekvienas vagis ir melagingai prisiekiantis bus teisiamas pagal tai, kaip ten parašyta.

4

‘Aš jį pasiunčiau,­sako kareivijų Viešpats,­į vagies namus ir į melagingai prisiekiančio mano vardu namus, kad juos sunaikintų iš pamatų’ ‘‘.

5

Po to angelas, kuris kalbėjo su manimi, išėjo priekin ir man tarė: ‘‘Pakelk savo akis ir pažiūrėk, ką matai’‘.

6

Aš klausiau: ‘‘Kas tai yra?’‘ Angelas atsakė: ‘‘Tai indas, kuris vaizduoja viso krašto nuodėmę’‘.

7

Švininis dangtis pakilo, ir štai inde sėdėjo moteris.

8

Angelas tarė: ‘‘Tai nedorybė’‘. Jis ją įstūmė atgal į indą ir uždengė.

9

Pakėlęs akis, pamačiau dvi moteris. Vėjas buvo jų sparnuose, kurie buvo panašūs į gandro sparnus. Jos pakėlė indą aukštyn.

10

Aš klausiau angelo: ‘‘Kur jos neša indą?’‘

11

Jis atsakė: ‘‘Šinaro krašte jam bus pastatyti namai. Ten jis bus padėtas ant savo pamato’‘.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info