Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Zacharijo 3

1

Jis man parodė vyriausiąjį kunigą Jozuę, stovintį prie Viešpaties angelo. Šėtonas stovėjo jo dešinėje, kad jam pasipriešintų.

2

Viešpats tarė šėtonui: ‘‘Viešpats, kuris išsirinko Jeruzalę, tesudraudžia tave, šėtone! Argi šitas ne nuodėgulis, ištrauktas iš ugnies?’‘

3

Jozuė stovėjo prie angelo, apsivilkęs nešvariais drabužiais.

4

Angelas sakė stovintiems prie jo: ‘‘Nuvilkite nuo jo nešvarius drabužius!’‘ O jam jis tarė: ‘‘Štai aš pašalinau tavo kaltę, dabar aprengiu tave puošniais rūbais!’‘

5

Jis liepė: ‘‘Uždėkite jam ant galvos švarią mitrą!’‘ Jie uždėjo jam mitrą ir apvilko rūbais. Viešpaties angelas stovėjo šalia.

6

Viešpaties angelas kalbėjo Jozuei:

7

‘‘Taip sako kareivijų Viešpats: ‘Jei vaikščiosi mano keliais ir atliksi tarnystę, tada teisi mano namus ir prižiūrėsi mano kiemus. Aš suteiksiu tau vietą tarp tų, kurie čia stovi.

8

Klausykis, Jozue, vyriausiasis kunige, tu ir tavo draugai, žymūs žmonės, kurie sėdi su tavimi. Aš atvesiu savo tarną­Atžalą.

9

Štai akmenį padėjau Jozuės akivaizdoje. Tame akmenyje yra septynios akys. Aš įrėšiu jame įrašą,­sako kareivijų Viešpats,­ir pašalinsiu šito krašto kaltę per vieną dieną.

10

Tą dieną,­sako kareivijų Viešpats,­jūs kviesite vienas kitą po vynmedžiu ir figmedžiu’ ‘‘.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info