Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Ezechielio 15

1

Viešpats kalbėjo man:

2

‘‘Žmogaus sūnau, kuo geresnis vynmedis, lyginant jį su kitais medžiais?

3

Ar iš jo daro ką nors, ar naudoja padaryti kabliui kam nors pakabinti?

4

Jis tinka tik sudeginti. Jo abu galai sudega, o vidurys pajuoduoja. Ar jis dar kam nors tinka?

5

Jei sveikas netiko jokiam daiktui pagaminti, tai ką bekalbėti, kai jis sudega­iš jo jokios naudos!

6

Todėl Viešpats Dievas sako: ‘Aš padarysiu Jeruzalės gyventojams kaip vynmedžiui, kuris sudega ugnyje.

7

Aš atsigręšiu į juos, ir, išėję iš vienos ugnies, jie sudegs kitoje. Jūs žinosite, kad Aš esu Viešpats, kai atsigręšiu į juos.

8

Kraštą paversiu dykuma, nes jie sulaužė ištikimybę man,­sako Viešpats Dievas’ ‘‘.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info