Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Izaijo 12

1

Tuomet tu sakysi: ‘‘Aš šlovinu Tave, Viešpatie. Nors buvai užsirūstinęs ant manęs, bet Tavo pyktis atslūgo, ir Tu paguodei mane.

2

Dievas yra mano išgelbėjimas. Aš Juo pasitikiu ir nebijau, nes mano stiprybė ir giesmė yra Viešpats. Jis yra mano gelbėtojas’‘.

3

Jūs su džiaugsmu semsite vandenį iš išgelbėjimo šaltinių,

4

sakydami: ‘‘Girkite Viešpatį, šaukitės Jo vardo, skelbkite tautose Jo darbus, kalbėkite, kad Jo vardas didingas.

5

Giedokite Viešpačiui, nes Jis padarė didingų darbų; tebūna tai žinoma visoje žemėje.

6

Džiūgaukite ir šūkaukite, Siono gyventojai, nes Izraelio Šventasis yra didis tarp jūsų’‘.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info