Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Patarlių 29

1

Kas dažnai baramas, bet užkietina savo sprandą, bus staiga sunaikintas ir nebeatsigaus.

2

Kai teisieji valdo, tauta džiaugiasi, o kai valdo nedorėliai, tauta dejuoja.

3

Kas myli išmintį, džiugina tėvą, o kas susideda su paleistuvėmis, praranda turtą.

4

Teisingai valdydamas, karalius sustiprina kraštą, o kas ima kyšius, griauna jį.

5

Kas pataikauja artimui, spendžia pinkles sau.

6

Piktas žmogus įsipainioja nusikaltimuose, o teisusis gieda ir džiūgauja.

7

Teisusis atsižvelgia į beturčių teises, o nedorėlis nenori jų žinoti.

8

Niekintojai sukelia mieste neramumus, o išmintingieji nukreipia rūstybę.

9

Jei išmintingas susiginčija su kvailiu,­ar tas niršta, ar juokiasi,­nėra ramybės.

10

Kraujo trokštantis nekenčia nekaltojo, o teisieji rūpinasi jo siela.

11

Kvailys kalba viską, ką galvoja, o išmintingas susilaiko.

12

Jei valdovas klauso melo, visi jo tarnai bus nedorėliai.

13

Beturtis ir sukčius turi bendra: Viešpats abiem davė šviesą akims.

14

Karaliaus, kuris teisingai teisia beturtį, sostas išsilaikys per amžius.

15

Rykštė ir pabarimas teikia išminties; vaikas, paliktas savo valiai, daro gėdą motinai.

16

Daugėjant nedorėliams, daugėja nusikaltimų; teisieji matys jų žlugimą.

17

Auklėk savo sūnų, tai jis bus tau paguoda ir tavo siela džiaugsis.

18

Be apreiškimo žūsta tauta. Palaimintas, kas laikosi įstatymo.

19

Vergo neišauklėsi žodžiais; nors jis supranta, bet nepaklauso.

20

Kvailys teikia daugiau vilties, negu žmogus, kuris skubotai kalba.

21

Vergas, lepinamas nuo mažens, galiausiai taps kaip sūnus.

22

Piktas žmogus sukelia vaidus, o ūmus žmogus dažnai nusikalsta.

23

Išdidumas pažemina žmogų, o nuolankus dvasia susilauks pagarbos.

24

Kas susideda su vagimi, nekenčia savo sielos; jis prisiekia sakyti tiesą, bet nieko nepasako.

25

Kas bijo žmonių, pakliūna į spąstus, kas pasitiki Viešpačiu, bus saugus.

26

Daugelis ieško valdovo palankumo, bet teisingumas ateina iš Viešpaties.

27

Teisusis bjaurisi neteisiuoju ir nedorėlis tuo, kuris eina tiesiu keliu.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info