Oude Testament
Nieuwe Testament
Lietuvos Biblija
← 124

Išėjimo 37

126 →
1

Kurie pasitiki Viešpačiu, yra kaip Siono kalnas, kuris stovi tvirtai per amžius.

2

Kaip kalnai apsupę Jeruzalę, taip Viešpats apsupęs savo tautą dabar ir per amžius.

3

Nepasiliks nedorėlių skeptras ant teisiųjų dalies, kad teisieji savo rankų netiestų į neteisybę.

4

Padėk, Viešpatie, geriesiems, pagelbėk tiesiaširdžiams.

5

O kreivais keliais kas nuklysta, tuos Viešpats nuves su piktadariais. Taika tebūna Izraeliui.

Dutch Bible 1637
Public Domain: 1637 Statenvertaling