Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 98

1

Naują giesmę giedokite Viešpačiui, nes nuostabius darbus Jis daro! Jo dešinė ir Jo šventoji ranka Jam pergalę teikia.

2

Viešpats apreiškė savo išgelbėjimą, tautų akivaizdoje parodė savo teisumą.

3

Jis atsiminė savo gailestingumą ir tiesą, žadėtą Izraelio namams. Visi žemės pakraščiai pamatė Dievo išgelbėjimą.

4

Džiaugsmingą triukšmą kelkite Viešpačiui visos šalys! Linksminkitės ir giedokite gyrių.

5

Giedokite Viešpačiui, pritardami arfomis, giedokite psalmes, pritardami arfomis.

6

Trimitų ir rago garsais kelkite džiaugsmingą triukšmą prieš Karalių, Viešpatį!

7

Tesidžiaugia jūra ir kas joje yra, žemė ir jos gyventojai!

8

Upės teploja rankomis, kalnai tesidžiaugia kartu

9

Viešpaties akivaizdoje, nes Jis ateis teisti žemę! Jis teis pasaulį teisingai ir tautas nešališkai.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info