Müqəddəs Seçki
Əhdi-Ətiq
Əhdi-Cədid
Lietuvos Biblija

Psalmynas 97

Azerbaijan Bible 1878
Public Domain: 1878