Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 95

1

Ateikite, giedokime Viešpačiui! Džiaugsmingą triukšmą kelkime savo išgelbėjimo uolai!

2

Ateikime į Jo akivaizdą su padėka, džiaugsmingai giedokime Jam psalmes!

3

Viešpats yra didis Dievas ir didis Karalius, didesnis už visus dievus.

4

Jo rankoje yra žemės gelmės ir Jam priklauso kalnų viršūnės.

5

Jo yra jūra, nes Jis ją sutvėrė, ir sausuma Jo rankų darbas.

6

Ateikite, pulkime žemėn prieš Dievą ir pagarbinkime, atsiklaupkime prieš Viešpatį, kuris sutvėrė mus!

7

Jis yra mūsų Dievas, o mes­Jo ganoma tauta ir Jo rankų globojamos avys! Šiandien, jeigu išgirsite Jo balsą,­

8

‘‘neužkietinkite savo širdžių kaip Meriboje, kaip gundymo dieną dykumoje,

9

kur jūsų tėvai mane gundė ir mėgino, nors mano darbus buvo matę!

10

Keturiasdešimt metų mane liūdino ta karta, ir Aš pasakiau: ‘Ši tauta klysta savo širdyje ir nepažįsta mano kelių’.

11

Užsirūstinęs jiems prisiekiau: ‘Jie neįeis į mano poilsį!’ ‘‘

Lithuanian Bible
Public Domain: No info