Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 93

1

Viešpats karaliauja. Jis apsivilkęs didybe, Viešpats susijuosęs stiprybe, taip tvirtai pastatė pasaulį, kad jo niekas nepajudins.

2

Tvirtai stovi Tavo sostas nuo senovės; nuo amžių Tu esi!

3

Viešpatie, vandenys patvino, pakilo jų ūžimas, pakilo vandenų bangos!

4

Galingesnis už gausių vandenų šniokštimą, už galingas jūrų bangas yra Viešpats aukštybėse!

5

Tavo liudijimai labai patikimi. Tavo namus puošia šventumas, Viešpatie, per amžius.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info