Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 82

1

Dievas pakyla dievų susirinkime, dievams teismą daro:

2

‘‘Ar dar ilgai teisite neteisingai ir pataikausite nedorėliams?

3

Ginkite vargšus ir našlaičius, beturčių ir paniekintųjų saugokite teises.

4

Vargšus ir beturčius iš nedorėlių rankų vaduokite!’‘

5

Jie neišmano ir nesupranta, jie vaikščioja tamsoje, todėl visi žemės pamatai svyruoja.

6

Aš tariau: ‘‘Jūs esate dievai ir Aukščiausiojo sūnūs.

7

Tačiau jūs mirsite kaip žmonės, krisite kaip bet kuris kunigaikštis’‘.

8

Pakilk, Dieve, teisk žemę, nes visos tautos Tau priklauso!

Lithuanian Bible
Public Domain: No info