Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 8

1

Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus Tavo vardas visoje žemėje! Tu iškėlei savo šlovę virš dangų.

2

Kūdikių ir žindomųjų lūpomis Tu paskelbei apie savo jėgą savo priešams, kad nutildytum priešą ir keršytoją.

3

Kai pasižiūriu į Tavo dangus, Tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias Tu išdėstei,

4

kas yra žmogus, kad jį atsimeni, ir kas žmogaus sūnus, kad jį aplankai?

5

Jį padarei ne ką menkesnį už angelus, garbe ir šlove jį apvainikavai.

6

Tu davei jam valdžią Tavo rankų darbams, jam po kojų visa padėjai:

7

visas avis ir jaučius, net lauko žvėris,

8

padangių paukščius ir jūrų žuvis, ir visa, kas jūros takais plaukioja.

9

Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus Tavo vardas visoje žemėje!

Lithuanian Bible
Public Domain: No info