Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 75

1

Dėkojame Tau, Dieve, dėkojame! Kurie šaukiasi Tavo vardo, pasakoja nuostabius Tavo darbus.

2

Kai ateis mano skirtas laikas, teisiu teisingai.

3

Nors žemė drebėtų ir visi gyventojai joje, Aš laikau jos stulpus.

4

Aš sakau kvailiams: ‘‘Nekvailiokite!’‘ ir nedorėliams: ‘‘Nesididžiuokite!

5

Nekelkite savo rago į aukštybes, nekalbėkite įžūliai prieš Dievą’‘.

6

Išaukštinimas neateina nei iš rytų, nei iš vakarų, nei iš pietų.

7

Dievas yra teisėjas: vieną Jis pažemina, o kitą išaukština.

8

Viešpats laiko rankoje taurę, pilną putojančio vyno su karčiom priemaišom. Iš jos turės gerti visi žemės piktadariai ir net mieles išsiurbti!

9

Bet aš skelbsiu per amžius, giedosiu gyrių Jokūbo Dievui!

10

Jis sunaikins nedorėlių puikybę ir aukštai iškels teisiųjų ragus.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info