Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija
← 69

Psalmynas 70

71 →
1

Dieve, skubėk išlaisvinti mane! Viešpatie, skubėk man padėti!

2

Sugėdink ir pakrikdyk tuos, kurie kėsinasi į mano gyvybę! Teatsitraukia sugėdinti, kurie trokšta man pakenkti!

3

Tebėga apimti gėdos, kurie sako: ‘‘Gerai tau, gerai tau!’‘

4

Tesidžiaugia ir tesilinksmina Tavyje visi, kurie ieško Tavęs, ir tesako: ‘‘Didis yra Dievas!’‘, kurie myli Tavo išgelbėjimą.

5

Aš esu vargšas ir suvargęs; Dieve, skubėk pas mane! Mano pagalba ir išlaisvintojas Tu esi. Viešpatie, nedelsk!

Lithuanian Bible
Public Domain: No info