A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 64

1

  Dieve, išgirsk mano balsą, kai meldžiuosi! Nuo priešų baimės saugok mano gyvybę.

2

  Paslėpk mane nuo piktadarių sąmokslo, nuo nedorėlių sukilimo.

3

  Jie galanda savo liežuvį kaip kardą, taiko užnuodytą žodį kaip strėlę,

4

  kad iš pasalų galėtų šauti į nekaltąjį. Jie šauna netikėtai ir nebijo.

5

  Jie drąsina save, darydami pikta, slaptai spendžia pinkles, mąstydami: ‘‘Kas tai matys?’‘

6

  Jie sumano nedorybes, viską gerai apmąstydami, jų vidus ir širdis­paslaptinga gilybė.

7

  Bet Dievas šaus į juos strėle, staiga juos sužeis.

8

  Juos pražudys jų pačių liežuvis. Visi, kurie matys juos, šalinsis nuo jų.

9

  Tada visi išsigąs ir skelbs, ką Dievas padarė, nes supras, kad tai Jo darbas.

10

  Teisusis Viešpačiu džiaugsis ir pasitikės Juo, džiūgaus visi tiesiaširdžiai.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info