A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 631

  Dieve, Tu esi mano Dievas! Nuo ankstaus ryto Tavęs ieškau, Tavęs trokšta mano siela, kūnas ilgisi Tavęs kaip sausa ir nualinta žemė be vandens.

2

  Šventykloje ieškojau Tavęs, pamačiau Tavo galybę ir šlovę.

3

  Tavo malonė yra geresnė už gyvenimą, todėl mano lūpos girs Tave.

4

  Šlovinsiu Tave, kol gyvensiu, Tavo vardą minėdamas, kelsiu į Tave rankas.

5

  Mano siela bus pasotinta kaip kaulų smegenimis ir riebalais, lūpos džiaugsmingai girs Tave,

6

  kai prisiminsiu Tave savo lovoje, mąstysiu apie Tave budėdamas naktį.

7

  Tu buvai man pagalba, todėl aš džiūgausiu Tavo sparnų pavėsyje.

8

  Mano siela įsikibo į Tave; Tavo dešinė palaiko mane.

9

  Kurie siekia atimti man gyvybę, nueis į žemės gelmes.

10

  Jie kris nuo kardo ir taps grobiu šakalams.

11

  O karalius džiaugsis Dievu. Girsis kiekvienas, kuris prisiekia Juo, bet melagių burna bus užkimšta.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info