Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 61

1

Dieve, išgirsk mano šauksmą, išklausyk mano maldą!

2

Mano širdžiai alpstant, nuo žemės krašto šaukiuos Tavęs. Užkelk mane ant aukštos uolos.

3

Tu esi man prieglauda, stiprus bokštas gintis nuo priešo.

4

Norėčiau gyventi Tavo palapinėje amžinai, pasitikėti Tavo sparnų priedanga.

5

Dieve, Tu girdėjai mano įžadus, davei paveldėjimą su tais, kurie bijo Tavo vardo.

6

Prailgink karaliaus gyvenimą, jo metai tegul tęsiasi per kartų kartas.

7

Tepasilieka jis per amžius Dievo akivaizdoje, Jo gailestingumas ir tiesa tesaugo jį!

8

Giedosiu gyrių Tavo vardui visados, kasdien vykdysiu savo įžadus.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info