Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 6

1

Užsirūstinęs, Viešpatie, nebark manęs, nebausk įširdęs.

2

Viešpatie, pasigailėk manęs, nes esu silpnas; Viešpatie, išgydyk mane, nes sukrėsti mano kaulai.

3

Ir mano siela sukrėsta. Ar ilgai, Viešpatie?

4

Viešpatie, gręžkis, išlaisvink mano sielą, gelbėk mane dėl savo gailestingumo.

5

Kas gi prisimins Tave mirtyje? Kas dėkos Tau kape?

6

Nuo aimanų suvargau, kasnakt aptvindau savo lovą, laistau ašaromis savo guolį.

7

Aptemo nuo vargo mano akys, paseno dėl visų mano priešų.

8

Piktadariai, atsitraukite nuo manęs, nes Viešpats išgirdo mano verksmo balsą!

9

Viešpats išgirdo mano maldavimą, Viešpats priims manąją maldą.

10

Tegul visi mano priešai susigėsta ir išsigąsta, tegu jie atsitraukia ir susigėsta staiga.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info