Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 58

1

Jūs, teisėjai, ar sprendžiate teisingai? Ar teisingai teisiate žmones?

2

Ne, jūs darote nedorybes širdyje, jūsų rankos smurtą sėja.

3

Nedorėliai klysta nuo pat kūdikystės, nuo pat gimimo jie klaidžioja ir meluoja.

4

Jų nuodai panašūs į gyvatės nuodus, kaip angies, kuri užsikemša ausis,

5

kad negirdėtų labiausiai įgudusio kerėtojo balso.

6

Dieve, sutrupink jiems dantis burnoje, Viešpatie, išdaužyk iltis jauniems liūtams!

7

Tepradingsta jie kaip tekantis vanduo, tesulūžta jų strėlės, jiems betaikant.

8

Teištyžta jie kaip sraigė, kaip nelaiku gimęs kūdikis tenemato saulės!

9

Tenuneša juos audra greičiau, negu puodas pajus degančių erškėčių karštį.

10

Teisusis džiaugsis, matydamas atpildą, nedorėlio krauju plausis sau kojas.

11

Tada žmonės sakys: ‘‘Tikrai, atpildą gauna teisusis! Tikrai yra Dievas, teisėjas žemėje!’‘

Lithuanian Bible
Public Domain: No info