Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija
← 53

Psalmynas 54

55 →
1

Dieve, savo vardu išgelbėk mane ir savo galybe teisk mane.

2

Dieve, išgirsk mano maldą, išklausyk mano burnos žodžius!

3

Svetimieji sukilo prieš mane, prispaudėjai ieško mano sielos; jie nepaiso Dievo.

4

Bet Dievas yra mano padėjėjas, Viešpats palaiko mano sielą.

5

Atlygink piktu mano priešams, savo tiesoje sunaikink juos!

6

Tada laisvai aukas Tau aukosiu, girsiu Tavo vardą, nes Jis geras.

7

Tu iš visų bėdų išgelbėjai mane, ir mano akys matė sugėdintus priešus.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info