Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 52

1

Ko giries nedorybe, galiūne? Dievo gerumas pasilieka nuolat.

2

Tavo liežuvis planuoja pražūtį kaip aštrus peilis, tu klastadary!

3

Tu mėgsti pikta labiau kaip gera, tau mieliau meluoti negu teisybę kalbėti.

4

Tu mėgsti pražūtingas kalbas, klastingas liežuvi!

5

Todėl sunaikins tave Dievas amžiams; parblokš ir išmes iš palapinės, su šaknimis išraus iš gyvųjų žemės.

6

Teisieji tai matys ir bijosis, jie juoksis iš jo:

7

‘‘Štai žmogus, kuris Dievo nepadarė savo stiprybe, bet, pasitikėdamas turtais, įsidrąsino daryti nedorybes’‘.

8

Aš esu kaip žaliuojąs alyvmedis Dievo namuose, pasitikiu Dievo gailestingumu per amžių amžius.

9

Tave girsiu per amžius, nes Tu tai padarei; skelbsiu Tavo brangų vardą šventiesiems.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info