Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 47

1

Plokite rankomis visos tautos! Šaukite Dievui džiugesio balsu!

2

Aukščiausiasis Viešpats yra baisus, didis Karalius visos žemės.

3

Jis pajungė mums pagonis, padėjo po mūsų kojomis tautas.

4

Jis parinko mums paveldėti žemę­garbę Jo mylimojo Jokūbo.

5

Dievas užžengė su šauksmu, Viešpats, gaudžiant trimitams.

6

Giedokite gyrių mūsų Dievui, giedokite! Giedokite gyrių mūsų Karaliui, giedokite!

7

Dievas yra visos žemės Karalius! Giedokite Jam gyrių suprasdami.

8

Dievas karaliauja pagonims, Dievas sėdi savo šventajame soste.

9

Tautos kunigaikščiai susirinko su Abraomo Dievo tauta. Dievui priklauso visi žemės skydai, Jis yra labai išaukštintas.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info