Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 30

1

Aukštinu Tave, Viešpatie, nes Tu išlaisvinai mane ir neleidai mano priešams džiaugtis dėl manęs.

2

Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei mane.

3

Viešpatie, Tu išvedei iš mirusiųjų buveinės mano sielą, išlaikei mane gyvą, kad nenužengčiau į duobę.

4

Giedokite Viešpačiui, Jo šventieji, dėkokite prisiminę Jo šventumą.

5

Tik akimirksnį trunka Jo rūstybė, o visą gyvenimą lydi Jo palankumas. Vakare ateina verksmas, o rytą­džiūgavimas.

6

Būdamas saugus, sakiau: ‘‘Niekados nesvyruosiu!’‘

7

Viešpatie, savo palankumu suteikei man tvirtybę. Kai paslėpei savo veidą­nusigandau.

8

Tavęs, Viešpatie, šaukiaus, savo Viešpatį maldavau:

9

‘‘Kokia Tau nauda iš mano kraujo, iš to, kad nužengsiu į duobę? Ar girs Tave dulkės, ar jos skelbs Tavo tiesą?

10

Išgirsk, Viešpatie, ir pasigailėk manęs; Viešpatie, būk man padėjėjas!’‘

11

Tu pavertei mano raudą džiaugsmu; atrišai mano ašutinę ir apjuosei linksmybe,

12

kad Tau giedotų mano siela ir netylėtų. Viešpatie, mano Dieve, visados Tau dėkosiu.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info