A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 30

1

  Aukštinu Tave, Viešpatie, nes Tu išlaisvinai mane ir neleidai mano priešams džiaugtis dėl manęs.

2

  Viešpatie, mano Dieve, šaukiausi Tavęs, ir Tu išgydei mane.

3

  Viešpatie, Tu išvedei iš mirusiųjų buveinės mano sielą, išlaikei mane gyvą, kad nenužengčiau į duobę.

4

  Giedokite Viešpačiui, Jo šventieji, dėkokite prisiminę Jo šventumą.

5

  Tik akimirksnį trunka Jo rūstybė, o visą gyvenimą lydi Jo palankumas. Vakare ateina verksmas, o rytą­džiūgavimas.

6

  Būdamas saugus, sakiau: ‘‘Niekados nesvyruosiu!’‘

7

  Viešpatie, savo palankumu suteikei man tvirtybę. Kai paslėpei savo veidą­nusigandau.

8

  Tavęs, Viešpatie, šaukiaus, savo Viešpatį maldavau:

9

  ‘‘Kokia Tau nauda iš mano kraujo, iš to, kad nužengsiu į duobę? Ar girs Tave dulkės, ar jos skelbs Tavo tiesą?

10

  Išgirsk, Viešpatie, ir pasigailėk manęs; Viešpatie, būk man padėjėjas!’‘

11

  Tu pavertei mano raudą džiaugsmu; atrišai mano ašutinę ir apjuosei linksmybe,

12

  kad Tau giedotų mano siela ir netylėtų. Viešpatie, mano Dieve, visados Tau dėkosiu.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info