Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 24

1

Viešpaties yra žemė ir visa, kas joje yra, pasaulis ir kas jame gyvena.

2

Jis ant jūrų ją pastatė, ant srovių ją įtvirtino.

3

Kas kops į Viešpaties kalną? Kas atsistos Jo šventoje vietoje?

4

Tas, kas turi švarias rankas ir tyrą širdį, kuris nenukreipė savo sielos į tuštybes ir neteisingai neprisiekė.

5

Jis gaus palaiminimą iš Viešpaties ir teisumą iš savo gelbėtojo Dievo.

6

Tai karta, kuri ieško Jo, ieško Jokūbo Dievo veido.

7

Pakelkite galvas, vartai, pakilkite, senovinės durys, ir šlovės Karalius įeis!

8

Kas tas šlovės Karalius? Tai Viešpats, stiprus ir galingas. Tai Viešpats, galiūnas kovoje.

9

Pakelkite galvas, vartai, pakilkite, senovinės durys, ir šlovės Karalius įeis!

10

Kas tas šlovės Karalius? Kareivijų Viešpats­Jis yra šlovės Karalius.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info