Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 15

1

Viešpatie, kas gali pasilikti Tavo palapinėje ir gyventi Tavo šventajame kalne?

2

Tas, kuris gyvena dorai, elgiasi teisiai ir savo širdyje kalba tiesą;

3

kuris savo liežuviu nešmeižia, nedaro pikto savo artimui ir neplūsta kaimyno;

4

kuris paniekintąjį smerkia, o Viešpaties bijančius gerbia; kuris prisiekęs, nors ir savo nenaudai, ištesi;

5

kuris neskolina pinigų palūkanoms gauti, nepriima kyšių prieš nekaltą žmogų. Kas šitaip elgiasi, niekada nesusvyruos.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info