Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 149

1

Girkite Viešpatį! Viešpačiui giedokite naują giesmę ir gyrių šventųjų bendruomenėje.

2

Tesidžiaugia Izraelis savo Kūrėju. Siono vaikai tesilinksmina dėl savo Karaliaus.

3

Tegiria Jo vardą šokdami, tegieda gyrių Jam su būgnais ir arfomis.

4

Viešpats gėrisi savąja tauta; Jis romiuosius papuoš savo išgelbėjimu.

5

Džiaukitės Jo šlove, šventieji, giedokite Jam savo lovose.

6

Dievo aukštinimas jų burnoje, dviašmenis kalavijas jų rankose,

7

kad atkeršytų pagonims, nubaustų tautas,

8

jų karalius pančiais surištų ir jų didžiūnus sukaustytų geležimi,

9

kad įvykdytų jiems paruoštą sprendimą! Tokia garbė visiems Jo šventiesiems. Girkite Viešpatį!

Lithuanian Bible
Public Domain: No info