Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 134

1

Laiminkite Viešpatį, visi Viešpaties tarnai, kurie Jo namuose naktimis budite.

2

Tieskite savo rankas į Jo šventyklą ir laiminkite Viešpatį.

3

Tegul iš Siono tave laimina Dievas, kuris sutvėrė dangų ir žemę.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info