Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 130

1

Iš gilybės šaukiuos Tavęs, Viešpatie!

2

Viešpatie, išgirsk mano balsą! Tegul Tavo ausys išgirsta mano maldavimus.

3

Viešpatie, jei Tu neatleisi kalčių, kas, Viešpatie, išsilaikys?

4

Bet Tu atleidi nuodėmes, kad Tavęs bijotų.

5

Tu esi mano viltis, Viešpatie, mano siela Tavo žodžiu viliasi.

6

Mano siela laukia Viešpaties labiau, kaip sargybiniai laukia ryto.

7

Tegu Izraelis viliasi Viešpačiu, nes Viešpats yra gailestingas ir Jo išvadavimas didis.

8

Jis išvaduos Izraelį iš visų jo nedorybių.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info