Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 124

1

Jei Viešpats nebūtų stojęs už mus,­tesako Izraelis,­

2

jei Viešpats nebūtų stojęs už mus, kai žmonės mus užpuolė,

3

jie mus gyvus būtų prariję, kai užsidegė jų rūstybė prieš mus.

4

Tada vandenys mus būtų užlieję, srovė būtų apsėmusi mūsų sielas,

5

gausūs vandenys būtų apsėmę mūsų sielas.

6

Palaimintas Viešpats, kuris neatidavė mūsų į jų dantis.

7

Mūsų sielos ištrūko kaip paukštis iš medžiotojo tinklo. Tinklas sutrūko, ir mes pasprukome.

8

Mūsų pagalba yra Viešpaties, dangaus ir žemės Kūrėjo, vardas.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info