Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 122

1

Džiaugiausi, kai jie man pasakė: ‘‘Eikime į Viešpaties namus!’‘

2

Mūsų kojos stovės tavo, Jeruzale, vartuose!

3

Jeruzale, tvirtai pastatytas mieste!

4

Į jį traukia Viešpaties giminės pagal Izraelio įstatymą dėkoti Viešpačiui,

5

nes teisėjų sostai ir Dovydo namų sostas čia stovi.

6

Melskite taikos Jeruzalei; kurie tave myli, turės sėkmę.

7

Tebūna taika visam miestui, gerovė jo rūmuose.

8

Savo brolių ir draugų labui sakau: ‘‘Tebūna tavyje taika!’‘

9

Meldžiu tau gerovės dėl Viešpaties, mūsų Dievo, namų!

Lithuanian Bible
Public Domain: No info