Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 120

1

Varge šaukiausi Viešpaties, ir Jis mane išklausė.

2

Nuo meluojančių lūpų, nuo klastingo liežuvio išlaisvink, Viešpatie, mano sielą.

3

Ką tau duos ir ką padarys, apgaulingas liežuvi?

4

Aštrias kario strėles, kaitrias medžio žarijas.

5

Vargas man klajoti Mešecho krašte, palapinėse Kedaro gyventi.

6

Per ilgai gyvenau su tais, kurie nekenčia taikos.

7

Aš esu už taiką, bet jie geidžia karo, kai aš kalbu.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info