Psalmynas 117

1

Girkite Viešpatį, visos tautos. Girkite Jį, visi žmonės!

2

Jo gailestingumas mums begalinis, Viešpaties tiesa pasilieka per amžius. Girkite Viešpatį!