Psalmynas 112

1

Girkite Viešpatį! Palaimintas žmogus, kuris Viešpaties bijosi ir Jo įsakymus labai mėgsta.

2

Jo palikuonys bus galingi žemėje; palaiminta bus dorųjų karta.

3

Jo namuose bus gerovė ir turtai, jo teisumas pasiliks per amžius.

4

Dorajam šviesa nušvinta tamsoje, jis yra maloningas, kupinas gailestingumo ir teisus.

5

Geras žmogus pasigaili ir skolina, jis teisingai savo reikalus tvarko.

6

Jis nesvyruos per amžius. Amžinai bus minimas teisiojo vardas.

7

Bloga žinia jo neišgąsdins; tvirta yra jo širdis, nes jis pasitiki Viešpačiu.

8

Įsitvirtinusi jo širdis, jis nebijos, kol pamatys sugėdintus savo priešus.

9

Jis beturčiams dovanas dosniai dalina. Jo teisumas pasilieka per amžius. Jo ragas iškils garbingai.

10

Nedorėlis tai matys ir graušis, dantimis grieš ir nyks. Nedorėlių troškimas pražus.