Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 111

1

Girkite Viešpatį! Aš girsiu Viešpatį visa širdimi teisiųjų susirinkime.

2

Dideli yra Viešpaties darbai, tyrinėjami visų, kurie juos mėgsta.

3

Didingi ir šlovingi Jo darbai, Jo teisumas pasilieka per amžius.

4

Atsimintini yra Jo darbai. Maloningas ir užjaučiantis yra Viešpats.

5

Jis maitina tuos, kurie Jo bijo, per amžius prisimena savo sandorą.

6

Jis savo darbų galią tautai parodė, atidavė jiems pagonių nuosavybę.

7

Jo rankų darbai­teisingumas ir teismas, visi Jo įsakymai nepakeičiami.

8

Jie per amžius yra tvirti, paremti tiesa ir lygybe visiems.

9

Išpirkimą Jis savo tautai siuntė, amžiams paskelbė savo sandorą. Šventas ir gerbtinas yra Jo vardas.

10

Išminties pradžia yra Viešpaties baimė; supratingi, kurie taip elgiasi. Jo šlovė lieka per amžius!

Lithuanian Bible
Public Domain: No info