Lietuvos Biblija
A A A A A

Psalmynas 111

1

  Girkite Viešpatį! Aš girsiu Viešpatį visa širdimi teisiųjų susirinkime.

2

  Dideli yra Viešpaties darbai, tyrinėjami visų, kurie juos mėgsta.

3

  Didingi ir šlovingi Jo darbai, Jo teisumas pasilieka per amžius.

4

  Atsimintini yra Jo darbai. Maloningas ir užjaučiantis yra Viešpats.

5

  Jis maitina tuos, kurie Jo bijo, per amžius prisimena savo sandorą.

6

  Jis savo darbų galią tautai parodė, atidavė jiems pagonių nuosavybę.

7

  Jo rankų darbai­teisingumas ir teismas, visi Jo įsakymai nepakeičiami.

8

  Jie per amžius yra tvirti, paremti tiesa ir lygybe visiems.

9

  Išpirkimą Jis savo tautai siuntė, amžiams paskelbė savo sandorą. Šventas ir gerbtinas yra Jo vardas.

10

  Išminties pradžia yra Viešpaties baimė; supratingi, kurie taip elgiasi. Jo šlovė lieka per amžius!

Lithuanian Bible
Public Domain: No info