Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 110

1

Viešpats tarė mano Viešpačiui: ‘‘Sėskis mano dešinėje, kol patiesiu Tavo priešus tarsi pakojį po Tavo kojomis’‘.

2

Viešpats duos Tau iš Siono Tavo stiprybės skeptrą. Valdyk savo priešus!

3

Savanoriškai Tavo tauta susirinks Tavo pergalės dieną šventumo grožyje. Jaunimas lyg aušros rasa Tave pasitiks.

4

Viešpats prisiekė ir nesigailės: ‘‘Tu esi kunigas per amžius Melchizedeko tvarka’‘.

5

Viešpats Tavo dešinėje sunaikins karalius savo rūstybės dieną.

6

Jis darys teismą tarp pagonių. Pripildys žemę lavonų, daugelyje šalių įvykdys sprendimą valdovams.

7

Jis kelyje gers iš upelio, todėl iškels savo galvą.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info