Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 11

1

Viešpačiu aš pasitikiu. Kaip jūs sakote mano sielai: ‘‘Skrisk kaip paukštis į kalnus’‘?

2

Įtempia nedorėliai lanką, prie templės strėlę jau deda, kad tamsoje šaudytų į tiesiaširdžius.

3

Kai pamatai griaunami, ką gi begali teisusis?

4

Viešpats savo šventykloje; danguje stovi Viešpaties sostas. Jo akys stebi, žmonių vaikus jos tyrinėja.

5

Viešpats teisųjį tiria, o nedorėliu ir smurtininku Jis bjaurisi.

6

Jis lydins ant bedievių žarijomis, ugnimi ir siera, jų lemtis bus svilinanti vėtra.

7

Viešpats teisus ir Jam miela teisybė. Dorieji regės Jo veidą.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info