A A A A A
Lietuvos Biblija

Psalmynas 100

1

  Kelkite džiaugsmingą triukšmą Viešpačiui, visos šalys!

2

  Tarnaukite Viešpačiui su džiaugsmu, Jo akivaizdon ateikite giedodami.

3

  Žinokite, kad Viešpats yra Dievas. Jis mus sukūrė, o ne mes patys; mes esame Jo tauta ir Jo ganyklos avys.

4

  Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi. Būkite dėkingi Jam, laiminkite Jo vardą!

5

  Geras yra Viešpats; Jo gailestingumas amžinas ir Jo tiesa pasilieka kartų kartoms.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info