Biblijos Atranka
Senas Testamentas
Naujasis Testamentas
Lietuvos Biblija

Psalmynas 1

1

Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais,

2

bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį.

3

Jis bus kaip medis, prie upelio pasodintas, kuris, metui atėjus, duoda derlių ir jo lapai nevysta; ką jis bedarytų, jam sekasi.

4

Ne tokie yra bedieviai. Jie kaip pelai, sklaidomi vėjo.

5

Todėl teisme neišstovės bedieviai, nė nusidėjėliai teisiųjų susirinkime.

6

Nes Viešpats žino teisiojo kelią, o bedievių kelias pražus.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info