Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Jēkaba 4

1

No kurienes kari un kaušanās jūsu starpā? Vai ne no turienes, no jūsu kārībām, kas karo jūsu locekļos?

2

Jūs iekārojiet, un jums nav nenieka; jūs ienīstiet un skaužat un nevarat iedabūt; jūs kaujat un karojat, tomēr jums nav nenieka, tādēļ ka jūs nelūdziet,

3

Jūs lūdziet un nedabūjiet, tāpēc ka nepareizi lūdziet, lai to savās kārībās varētu aprīt.

4

Jūs laulības pārkāpēji un laulības pārkāpējas, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva nīšana? Kas tad grib būt pasaules draugs, tas paliek Dievam par ienaidnieku.

5

Jeb vai jums šķiet, ka tas raksts velti saka: tam garam, kas iekš mums mājo, gribās pret to skaudību?

6

Bet Viņš dod lielāku žēlastību; tādēļ (tas raksts) saka: Dievs lepniem turas pretī, bet pazemīgiem Viņš dod žēlastību.

7

Tad nu padodaties Dievam, stāviet velnam pretī, tad viņš bēgs no jums.

8

Nāciet tuvu pie Dieva, tad Viņš nāks tuvu pie jums. Šķīstiet rokas, jūs grēcinieki, un dariet sirdis šķīstas, jūs divprātīgie!

9

Esiet bēdīgi un noskumuši un raudāt; jūsu smiekli lai pārvēršas par vaidiem, un jūsu līksmība par skumību.

10

Pazemojaties Tā Kunga priekšā, tad Viņš jūs paaugstinās.

11

Neaprunājiet cits citu, brāļi; kas brāli aprunā un savu brāli tiesā, tas aprunā bauslību un tiesā bauslību; bet ja tu bauslību tiesā, tad tu neesi bauslības darītājs, bet tiesātājs.

12

Viens vienīgs ir tas bauslības devējs un tiesātājs; tas var pestīt un nomaitāt. Kas tu tāds esi, ka tu citu tiesā?

13

Nu tad jūs, kas sakāt: šodien vai rītu mēs iesim uz šo vai to pilsētu un tur padzīvosim vienu gadu un pirksim un pārdosim un pelnīsimies;

14

Un nezināt, kas rītu notiks, - jo kāda ir jūsu dzīvība? Tā ir tvaiks, kas mazu brīdi rādās un pēc iznīkst.

15

Tai vietā jums būtu jāsaka: Ja Tas Kungs gribēs un mēs dzīvosim, tad mēs šo vai to darīsim.

16

Bet nu jūs lielāties savā lepnībā; visa tāda lielīšanās ir ļauna.

17

Tad nu, kas zina labu darīt un nedara, tam tas ir par grēku.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685