Bībeles Atlase
Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Jesaja 23

1

Spriedums par Tiru. Kauciet, Tarzisa kuģi, jo tur ir posts, ka nama vairs nav, neviens vairs uz turieni neiet. No Ķiteju zemes viņiem šī ziņa nākusi.

2

Paliekat klusu, jūs jūrmalas iedzīvotāji! Sidonas veikalnieki, tie jūras braucēji tevi citkārt pildīja.

3

Un tā sēkla no Zikora un tās upes labība pa lieliem ūdeņiem vesta, bija viņas krājums, un tur bija tas tautu tirgus.

4

Kaunies, Sidona! Jo tā jūra, tā jūras pils runā un saka: es neesmu bijusi grūta, nedz dzemdējusi, ne jaunekļus, ne jaunietes es neesmu uzaudzinājusi.

5

Kad vēsts nonāk uz Ēģipti, tad iztrūcināsies, kas par Tiru dzirdēs.

6

Ceļaties pāri uz Tarzisu, kauciet, jūs jūrmalas iedzīvotāji.

7

Vai šī ir jūsu līksmā pilsēta, kas cēlusies no vecu veciem laikiem? Viņas kājas to tālu aiznesušas, svešās zemēs apmesties?

8

Kas to nolēmis par Tiru, to kronētāju, kam veikalnieki ir lielkungi, kam tirgotāji ir tie cienīgie virs zemes?

9

Tas Kungs Cebaot to ir nolēmis, ka viņš kaunā liktu ikvienu glītu greznumu, un negodā visus cienīgos virs zemes.

10

Pārplūsti pār savu zemi kā upe, tu Tarzisa meita! Nava vairs, kas tevi saista.

11

Viņš savu roku ir izstiepis pār jūru, valstis viņš dara drebam. Tas Kungs pavēlējis par Kanaānu, viņas stiprās pilis izdeldēt.

12

Un viņš sacījis: tu nelīksmosies vairs, tu apsmietā jaunava, Sidonas meita. Celies pie Ķitejiem, ej projām, arī tur tev dusas nebūs.

13

Redzi Kaldeju zemi, šī tauta, kas nav bijusi, (Asurs to tuksneša zvēriem ir sataisījis), tie savus stipros torņus ir uzcēluši un Tirus skaistos namus apgāzuši un to nopostījuši.

14

Kauciet, Tarzisa kuģi, jo jūsu stiprās pilis ir izpostītas.

15

Un notiks tai dienā, tad Tirus taps aizmirsts septiņdesmit gadus, viena ķēniņa mūžu; bet kad tie septiņdesmit gadi būs pagalam, tad Tirum tā ies, kā par mauku dzied:

16

Ņem kokli, ej apkārt pa pilsētu, tu aizmirstā mauka! Spēlē jautri, dziedi daudz, lai tevi piemin!

17

Un notiks pēc septiņdesmit gadiem, tad Tas Kungs piemeklēs Tiru, un Tirus atkal tiks pie savas maucības algas, un dzīs maucību ar visām pasaules valstīm, kas virs zemes.

18

Bet viņa peļņa un viņa maucības alga Tam Kungam tiks svētīta, tā netaps sakrāta nedz glabāta; bet viņu peļņa būs tiem, kas Tā Kunga priekšā dzīvo, ka tie ēd un paēd un glīti apģērbjās.-

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685