Bībeles Atlase
Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 138

1

Dāvida dziesma. Es tev pateicos no visas savas sirds, dievu priekšā es tev gribu dziedāt.

2

Es pielūgšu tavā svētā namā, un pateikšu tavam vārdam par tavu žēlastību un patiesību, jo tu pāri par savu vārdu esi paaugstinājis savas apsolīšanas.

3

Tai dienā, kad es piesaucu, tad tu mani paklausīji, tu manai dvēselei esi devis drošību un spēku.

4

Visi ķēniņi virs zemes tev pateiks, Kungs, kad tie dzirdēs tavas mutes vārdus,

5

Un tie dziedās no Tā Kunga ceļiem, jo Tā Kunga godība ir liela.

6

Jo Tas Kungs ir augsts, un taču viņš uzlūko pazemīgo un pazīst lepno no tālienes.

7

Kad es staigāju pašā bēdu vidū, tad tu mani atspirdzini; tu izstiep savu roku pret manu ienaidnieku dusmību, un tava labā roka man palīdz.

8

Tas Kungs to priekš manis izdarīs. Tava žēlastība, Kungs, paliek mūžīgi; savu roku darbu tu neatstāsi.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685