Bībeles Atlase
Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 137

1

Pie Bābeles upēm, tur mēs sēdējām un raudājām, kad pieminējām Ciānu.

2

Savas kokles tur pakārām vītolos.

3

Jo mūsu aizvedēji cietumā tur no mums prasīja dziesmas un mūsu spaidītāji līksmību: Dziediet mums dziesmu no Ciānas.

4

Kā mēs varētu dziedāt Tā Kunga dziesmu svešā zemē?

5

Ja es tevi aizmirstu, Jeruzāleme, tad lai mana labā roka top aizmirsta.

6

Mana mēle lai pielīp pie mana zoda, ja es tevi nepieminu, ja es nepaceļu Jeruzālemi par savu vislielāko prieku.

7

Kungs, piemini Jeruzālemes dienu Edoma bērniem, kas sacīja: Nopostiet, nopostiet to līdz pat viņas pamatiem.

8

Tu posta pilna Bābeles meita, svētīgs ir, kas tev atmaksā, kā tu mums esi darījusi;

9

Svētīgs būs, kas tavus jaunos bērnus sagrābs un tos satrieks pie akmens.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685