Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 136

1

Pateiciet Tam Kungam, jo viņš ir laipnīgs, un viņa žēlastība paliek mūžīgi.

2

Pateiciet tam dievu Dievam, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi.

3

Pateiciet tam kungu Kungam, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi;

4

Tam, kas vien lielus brīnumus dara, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi.

5

Kas debesis ar gudrību radījis, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi.

6

Kas zemi pār ūdeņiem izplatījis, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi.

7

Kas lielus spīdekļus darījis, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi;

8

Sauli, lai dienu valda, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi;

9

Mēnesi un zvaigznes, lai nakti valda, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi.

10

Kas Ēģiptiešiem viņu pirmdzimtos nokāvis, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi;

11

Un Izraēli no viņu vidus izvedis; jo viņa žēlastība paliek mūžīgi;

12

Ar stipru roku un izstieptu elkoni, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi.

13

Kas Niedras jūru pāršķīris, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi;

14

Un Izraēli caur viņu cauri izvedis, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi;

15

Un Varaū ar viņa karaspēku iegāzis Niedras jūrā, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi;

16

Kas savus ļaudis pa tuksnesi vadījis, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi;

17

Kas lielus ķēniņus kāvis, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi;

18

Un nokāvis varenus ķēniņus, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi;

19

Zionu, Āmoriešu ķēniņu, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi;

20

Un Ogu, Bāzanas ķēniņu, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi;

21

Un devis viņu zemi par mantību, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi;

22

Par mantību Izraēlim, savam kalpam, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi;

23

Kas mūs pieminējis mūsu bēdās, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi;

24

Un mūs izrāvis no mūsu spaidītājiem, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi;

25

Kas visai miesai dod barību, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi.

26

Pateiciet Dievam debesīs, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685